THAI DATA CLOUD ลงนามเป็นพันธมิตรกับ Alibaba Cloud ระดับ Partner สูงสุดของประเทศไทย

บริษัท ไทยเดต้าคลาวด์ จำกัด (THAI DATA CLOUD CO.,LTD) ผู้ให้บริการ Cloud Solution ได้ลงนามข้อตกลงเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของอาลีบาบาคลาวด์ (Alibaba Cloud) ผู้นำด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ในงาน 2022 Alibaba Cloud Summit | Tech For Innovation จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ที่ผ่านมา 

การร่วมมือทางธุรกิจของ ไทยเดต้าคลาวด์ และ อาลีบาบาคลาวด์ อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ที่หลากหลาย พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ให้สมรรถนะสูงและความสามารถในการปรับขนาดตามการใช้งานได้รวมไปถึงการครอบคลุมในเอเชียและในประเทศไทยของอาลีบาบาคลาวด์และด้วยความพร้อมของไทยเดต้าคลาวด์ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางในประเทศไทย ที่มีทีมงานที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และมีความเชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า และยั่งยืนให้กับธุรกิจ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไทยเดต้าคลาวด์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ระดับใน Global ด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation / Big Data / Web3 / Metaverse ให้ตอบรับความต้องการ รองรับทุกขนาดธุรกิจไทยตั้งแต่ Freelance, Startup, SME, SML จนถึงระดับ Corporate ขนาดใหญ่ รวมไปถึงภาครัฐอีกด้วย

THAI DATA CLOUD ลงนามเป็นพันธมิตรกับ Alibaba Cloud ระดับ Partner สูงสุดของประเทศไทย